การทานวิตามินเพื่อที่จะลดฝ้าอย่างเห็นผลจริง
ตามงานวิจัยที่ได้ผลที่สุด แนะนำให้ทาน
1. OPC (จากเปลือกสนหรือเมล็ดองุ่น) 24 มก./วัน
2. Vitamin A : 6 มก./วัน
3. Vitamin C : 60 มก./วัน
4. Vitamin E : 15 I/วัน

??‍⚕ สูตรนี้ทานต่อเนื่องทุกวันเป็นเวลา 16 สัปดาห์ ฝ้าจางลงได้มากกว่า 50% ค่า