อายุมาก อยากดูแลรูปร่าง ต้องทำอย่างไรให้เห็นผลและปลอดภัย?

คุณหมอนกมีคำตอบมาฝากทุกคนค่ะ

สำหรับคุณผู้หญิงที่เริ่มมีอายุ และอยากดูแลรูปร่างให้สวยเป๊ะอย่างปลอดภัย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เริ่มมีโรคประจำตัวแล้ว ต้องฟังเลยค่ะ